تیغ اره نواری, دستگاه اره نواری برقی

رفع عیوب تیغ اره نواری

مقالات تیغ اره برقی نواری ماشین سازی صفائی

رفع عیوب احتمالی در حین کار با تیغ اره نواری

رفع عیوب تیغ اره نواری برای کاهش هزینه های کارفرما لازم میباشد .تیغ اره های نواری همانند دیگر ابزار آلات برشکاری در صورتیکه از آنها بدرستی استفاده نشود زودتر از زمان موعود خراب شده و باعث تحمیل هزینه اضافی به کارفرما خواهند شد, بطور معمول عمده مشکلاتی که برای تیغ اره های نواری پیش می آید قابل پیشگیری بوده و در صورت رعایت یکسری نکات ساده به راحتی میتوان این مشکلات را برطرف نمود و بالاترین بهره ممکن را از تیغ اره های نواری برد. در ادامه به بررسی تعدادی از مشکلات و نحوه برطرف کردن آن میپردازیم . با ما همراه باشید.

۱-شکستن دندانه

۱ – اصلی ترین و مهم ترین عامل شکسته شدن دندانه های تیغ اره نواری عدم انتخاب صحیح گام دندانه با توجه به جنس و سایز قطعه کار می باشد, برای رفع این مشکل می توانید با کارشناسان فنی  تماس بگیرید .

۲ – دندانه های تیغ اره نواری برای حمل براده و نفوذ پذیری بهتر در زاویه های مختلف تولید میشوند؛ در صورتیکه زاویه دندانه انتخابی شما با قطعه کار شما هماهنگی نداشته باشد و یا سرعت خطی و نرخ باردهی بدرستی تنظیم نشده باشد با شکسته شدن دندانه تیغ اره نواری مواجه خواهید شد.

۳ – تخلیه نا مناسب براده (سوفاله) از بین دندانه ها نیز یکی از مهمترین دلایل شکسته شدن دندانه تیغ اره نواری می باشد, برای بر طرف نمودن این موضوع باید از عملکرد صحیح (چرخش دورانی برس براده کش به هنگام حرکت تیغ اره و سالم بودن سیم های برس براده کش) برس براده کش اطمینان حاصل نمائید, و در صورت معیوب بودن برس براده کشنسبت به تعویض آن اقدام نمائید.

۴ – در صورتیکه قطعه کار بدرستی در گیره های دستگاه بسته نشده باشد, هنگام برشکاری جابجا شده و باعث ضربه زدن به دندانه های تیغ اره نواری و شکسته شدن آنها خواهد شد, بنابراین حتماً قبل از شروع برشکاری از مهار دقیق قطعه کار در گیره های دستگاه اطمینان حاصل نمائید.

۵ – نرخ باردهی و سرعت خطی تیغ اره نواری در شکسته شدن دندانه ها بسیار تاثیر گذار می باشد, و در صورتیکه نرخ باردهی و سرعت خطی تیغ اره نواری بدرستی تنظیم نشده باشد حتماً با شکسته شدن دندانه های تیغ اره نواری مواجه خواهید شد .

۲- ایجاد لرزش هنگام برش

۱ – مهار دقیق و درست قطعه کار بسیار مهم بوده و در صورتیکه قطعه کار آزاد باشد و یا گیره ها با فشار مناسب قطعه کار را مهار نکرده باشند, باعث ایجاد لرزش هنگام برش خواهد شد بنابراین همواره قبل از شروع برشکاری از مهار درست قطعه کار و فشار مناسب گیره اطمینان حاصل نمائید.

۲ – بازوهای راهنمای دستگاه اره نواری در صورتیکه بدرستی تنظیم نشده باشند و فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند باعث ایجاد لرزش هنگام برش خواهند شد؛ برای حل این مشکل گاید ها را طوری تنظیم نمائید که فاصله زیادی از یکدیگر نداشته باشند و تا حد ممکن با توجه به سایز قطعه کار نزدیک یکدیگر قرار گرفته باشند.

۳ – تنگستن کارباید و بلبرینگهای بازو های راهنما در صورتیکه دچار خوردگی شده باشند باعث لرزش هنگام برش خواهند شد, بنابراین حتماً در صورت خوردگی تنگستن کارباید و یا بلبرینگهای بازوهای راهنما نسبت به تعویض و یا کالیبره کردن آن اقدام نمائید.

۴ –در صورتیکه میزان کشش تیغ اره نواری بدرستی تنظیم نشده باشد و تیغ اره نواری آزاد باشد حتماً با لرزش هنگام برش مواجه خواهید شد, برای رفع این مشکل حتماً از تنشن متر (tension meter) (کشش سنج) دستگاه هنگام نصب تیغ اره نواری استفاده نمائید.

نکته: بطور معمول کشش تیغ اره نواری باید بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ بار تنظیم شود.

۵ – در صورتیکه نرخ باردهی و سرعت خطی تیغ اره نواری خود را با توجه به سایز و جنس قطعه کاردرست انتخاب نکرده باشید حتماً با لرزش هنگام برش مواجه خواهید شد.

مقالات تیغ اره برقی نواری ماشین سازی صفائی

رفع عیوب تیغ اره نواری

۳-سطح برش زبر

۱ –در صورتیکه نرخ باردهی و سرعت خطی بدرستی تنظیم نشده باشد براده برداری با مشکل مواجه خواهد شد, براده برداری نامنظم می تواند باعث ایجاد سطح زبر و خشن در قطعه کار شود,.

۲ – همانطور که قبلاً هم اشاره شد انتخاب دندانه مناسب با توجه به جنس و سایز قطعه کار بسیار مهم می باشد و در صورتیکه دندانه مناسبی انتخاب نشود علاوه بر بوجود آوردن مشکلات ذکر شده باعث ایجاد سطح زبر و ناهموار نیز خواهد شد.

۴-کند شدن دندانه ها

۱ – سرعت خطی و نرخ باردهی اشتباه در بوجود آمدن این مشکل بسیار تاثیر گذار است و در صورتیکه نرخ باردهی و سرعت خطی زیاد باشد دندانه ها به سرعت کند خواهند شد

۲ – استفاده از مایع آب صابون با کیفیت و رعایت میزان غلظت مایع آب صابون با توجه به قطعه کار برشی بسیار مهم و ضروری می باشد و در صورت عدم رعایت این نکات به سرعت با ساییدگی و کند شدن دندانه ها مواجه خواهید شد, برای رفع این مشکل می توانید از نانو پودرهای برشکاری استفاده کرده .

۳ – در صورتیکه دندانه تیغ اره نواری بدرستی انتخاب نشده باشد باعث ایجاد فشار زیاد به دندانه های تیغ اره نواری خواهد شد, این فشار زیاد به سرعت می تواند باعث کند شدن دندانه ها شود.

۴ – هماهنگی زاویه دندانه تیغ اره نواری با جنس و سایز قطعه کار بسیار مهم می باشد, اگر زاویه دندانه انتخابی شما با جنس قطعه کار شما هماهنگی نداشته باشد حتماً با سائیدگی دندانه مواجه خواهید شد.

نکته: اگر نرخ باردهی و سرعت خطی درست باشد و زاویه دندانه اشتباه باشد با ساییدگی و اگر نرخ باردهی و سرعت خطی زیاد باشد با شکسته شدن دندانه های تیغ اره نواری مواجه خواهید شد.

۵ – در صورتیکه تخلیه براده ها از بین دندانه ها بدرستی انجام نشود سائیدگی در دندانه ایجاد می گردد, برای حل این مشکل حتماً از عملکرد صحیح برس براده کش و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمائید.

۶ – وجود ناخالصی در قطعه کار نیز باعث تسریع روند سائیدگی در دندانه های تیغ اره نواری خواهد شد. برای حل این مشکل سعی کنید از فولاد های با کیفیت و با استاندارد بالا استفاده نمائید.

۵-لغزش تیغ اره نواری بر روی فولی ها (فلکه های دستگاه اره نواری)

۱ – مهمترین عاملی که باعث لغزش تیغ اره نواری بر روی فولی های دستگاه اره نواری می شود, خوردگی و ساییده شدن فولی های دستگاه اره نواری می باشد, برای رفع این مشکل حتماً نسبت به تعویض یا تعمیر فولی های دستگاه اره نواری اقدام نمائید.

۲ – عدم تنظیم درست کشش تیغ اره نواری (کشش کم) نیز یکی از مهمترین عوامل لغزش تیغ اره نواری برروی فولی های دستگاه می باشد, در نتیجه همواره میزان کشش تیغ اره نواری را با کمک تنشن متر (tension meter) (کشش سنج) دستگاه بدرستی تنظیم نمائید.

نکته: بطور معمول کشش تیغ اره نواری باید بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ بار تنظیم شود.

۳ – در صورتیکه میزان نرخ باردهی بیش از اندازه باشد فشار وارده به قطعه کار باعث گیر کردن تیغ اره نواری در شیار ایجاد شده و گاهاً چرخش فولی ها و سر خوردن تیغ اره نواری برروی آن خواهد شد.

تیغ اره نواری

رفع عیوب تیغ اره نواری

۶-شکسته شدن تیغ اره نواری

۱ – گاید های دستگاه اره نواری (بازوهای راهنما) در صورتیکه بدرستی عمل نکنند و کاملاً در یک راستا نباشند. باعث شکستگی بدنه تیغ اره نواری خواهند شد. برای رفع این موضوع باید از سالم بودن تنگستن کارباید, بلبرینگ و سالم بودن بازو ها اطمینان حاصل نمائید. و در صورت معیوب بودن قطعات ذکر شده. نسبت به تعویض و یا کالیبره کردن آن اقدام نمائید.

۲ – در صورتیکه کشش تیغ اره نواری بدرستی تنظیم نشده باشد و فشار وارده بیش از اندازه باشد حتماً با شکستگی تیغ اره نواری مواجه خواهید شد برای حل این مشکل میزان کشش را با کمک تنشن متر (tension meter) (کشش سنج) دستگاه بدرستی تنظیم نمائید.

نکته: بطور معمول کشش تیغ اره نواری باید بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ بار تنظیم شود.

۷-ترک خوردگی از پشت بدنه تیغ اره نواری

۱ – در صورتیکه بلبرینگ های بازوهای راهنما دچار شکستگی و یا ساییدگی شده باشند. باعث افزایش فشار به پشت تیغ اره نواری و ایجاد ترک خواهند شد. بنابراین در صورت مواجه با ترک در پشت بدنه تیغ اره نواری حتماً بلبرینگ های بازوهای راهنما را مورد بازبینی قرار و در صورت مشاهده هر گونه ایراد آنها را تعویض نمائید.

۲ – خراب شدن فلکه های دستگاه و بالانس نبودن فلکه های نیز از عوامل اصلی ایجاد ترک در پشت بده تیغ اره نواری می باشد, در صورت ایجاد ترک در پشت تیغ اره نواری حتماً از هم راستا بودن فلکه های دستگاه اره نواری اطمینان حاصل نمائید و در صورت مشاهده هر گونه ایراد نسبت به رفع آن اقدام نمائید.

۸-ترک خوردگی از بین دندانه های تیغ اره نواری

۱ – نرخ باردهی اشتباه از عوامل اصلی ایجاد ترک در داخل تیغ اره نواری می باشد, اگر نرخ باردهی زیاد باشد بدلیل ازدیاد حجم براده باعث افزایش فشار به دندانه های تیغ اره نواری و ایجاد ترک بین دندانه های تیغ اره نواری خواهد شد. .

۲ – در صورتیکه گام دندانه با توجه به سایز قطعه کار انتخاب نشده باشد براده برداری دچار مشکل شده و باعث فشار به دندانه ها خواهد شد.

۳ – اگر میزان کشش تیغ اره نواری بدرستی تنظیم نشود و کشش تیغ اره نواری کم باشد هنگام برخورد تیغ اره نواری با قطعه کار به دلیل عدم هدایت صحیح تیغ اره نواری حتماً با ترک خوردگی از بین دندانه های تیغ اره نواری مواجه خواهید شد, برای رفع این مشکل حتماً از تنشن متر (کشش سنج) تیغ اره نواری استفاده نمائید و میزان کشش تیغ اره نواری را بدرستی تنظیم نمائید.

نکته: بطور معمول کشش تیغ اره نواری باید بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ بار تنظیم شود.

۶ – در صورتیکه فشار مایع خنک کننده کم باشد و یا بصورت صحیح بروی دندانه های تیغ اره نواری نریزد, باعث عدم تخلیه براده از داخل دندانه ها و تجمع براده داخل گام دندانه می شود که این عامل باعث ایجاد ترک داخل دندانه ها می گردد.

تیغ اره نواری بی متال چیست؟

رفع عیوب تیغ اره نواری

۹-کج بری

۱ – مهمترین عاملی که باعث ایجاد کج بری در قطعه کار می شود. معیوب بودن گایدهای دستگاه (بازو راهنما) اره نواری می باشد. بنابراین در اولین اقدام موقع کج بری از سالم بودن گاید های دستگاه اطمینان حاصل نمائید.

۲ – عدم تنظیم فاصله مناسب گاید های دستگاه اره نواری نیز باعث کج بری خواهد شد. برای حل این مشکل همواره سعی کنید فاصله بین گاید ها در کمترین میزان با توجه با سایز قطعه کار خود قرار دهید.

۳ – در صورت عدم انتخاب دندانه مناسب با توجه به سایز قطعه کار علاوه بر مشکلاتی که به آنها اشاره کردیم. با کج بری نیز مواجه خواهید شد.

۴ – در صورتیکه نرخ باردهی و سرعت خطی با توجه به سایز و جنس قطعه کار بدرستی تنظیم نشود. حتماً با کج بری مواجه خواهید شد.

۵ – در صورتیکه میزان کشش تیغ اره نواری درست نباشد. و تیغ اره نواری کمی رها باشد هنگام برش تیغ اره نواری بدرستی هدایت نشده. و باعث کج بری خواهد شد. برای حل این مشکل حتماً از تنشن متر (tension meter) دستگاه استفاده نمائید.

نکته: بطور معمول کشش تیغ اره نواری باید بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ بار تنظیم شود.

۶ – از بین رفتن چپ و راستی دندانه های تیغ اره نواری. نیز باعث عدم هدایت درست تیغ اره نواری در قطعه کار خواهد شد. بنابراین در صورت کج بری حتماً از سالم بودن چپ و راستی دندانه های تیغ اره نواری اطمینان حاصل نمائید.

۱۰-صدای ناهنجار هنگام برش

۱ – نرخ باردهی و سرعت خطی بیش از اندازه دو عامل اصلی ایجاد صدای ناهنجار هنگام برش می باشد.

* سرعت خطی بالا باعث ایجاد صدای زیر شبیه جیغ نرخ باردهی بالا باعث ایجاد لرزش و صدای غرش و نرخ باردهی کم باعث ایجاد صدای بم و حالت سوهان و سائیدگی می گردد.

۲ – انتخاب اشتباه زاویه دندانه نیز یک عامل بسیار تاثیر گذار دیگر در ایجاد صدای ناهنجار هنگام برش می باشد. زاویه دندانه اشتباه بار برداری دندانه های تیغ اره را دچار مشکل و تولید صدای ناهنجار میکند.

۳ – در صورتیکه میزان غلظت مایع آب صابون خود را بدرستی تنظیم نکرده باشید. و یا کیفیت مایع آب صابون مصرفی شما بد باشد. حتماً با صدای ناهنجار هنگام برش مواجه خواهید شد.

۱۱-سوختن دندانه ها

۱ – در صورتیکه نرخ باردهی و سرعت خطی درست تنظیم نشده باشد. و میزان آن بیش از حد باشد و جنس قطعه کار کمی سخت باشد. به سرعت با سوخته دندانه های تیغ اره نواری مواجه شد.

۲ – مایع آب صابون یا همان مایع روان کننده. تیغ اره نواری اصلی ترین عامل کاهش دما و حرکت روان تیغ اره نواری هنگام برشکاری می باشد. در صورتیکه میزان غلظت مایع آب صابون بدرستی انتخاب نشده باشد. و یا مایع آب صابون بدرستی بر روی تیغ اره نواری و قطعه کار هدایت نشده باشد. حتماً با سوخته دندانه های مواجه برای رفع این مشکل حتماً از ریخته شدن. صحیح مایع آب صابون بر روی تیغ اره نواری و قطعه کار و همچنین غلظت درست مایع آب صابون اطمینان حاصل نمائید.

نکته: جنس نوک دندانه تیغ اره نواری از فولاد تند بر (HSS) می باشد. که نسبت به گرمایش بیش از حد واکنش نشان و قدرت برش خود را از دست می دهد. لذا از ههر عاملی که باعث افزایش دمای تیغ اره نواری می شود باید جلوگیری نمود.

۱۲-تغییر فرم تیغه

۱ – نرخ باردهی زیاد به دلیل فشار بیش از اندازه به تیغ اره نواری می تواند باعث تغییر فرم تیغ اره نواری شود.

۲ – انتخاب گام دندانه اشتباه نیز در تغییر فرم تیغ اره نواری بسیار تاثیر گذار است. در صورتیکه گام دندانه شما با توجه به سایز قطعه کار شما انتخاب نشده. باعث گیر کردن دندانه ها در قطعه کار خواهد شد.

۳ – میزان کشش تیغ اره نواری اگر بدرستی تنظیم نشده باشد و خیلی سفت و یا خیلی آزاد باشد. باعث تغییر فرم تیغ اره نواری خواهد شد. کشش کم باعث هدایت اشتباه تیغ اره نواری و تابیدگی آن و کشش زیاد باعث تغییر فرم بدنه تیغ اره نواری خواهد شد. برای حل این مشکل حتماً هنگام نصب تیغ اره نواری بر روی دستگاه از تنشن متر (کشش سنج) استفاده نمائید.

نکته: بطور معمول کشش تیغ اره نواری باید بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ بار تنظیم شود.

۴ – در صورتیکه کارباید بازوهای راهنما دستگاه اره نواری دچار خوردگی شده باشند. باعث رها بودن تیغ اره نواری و عدم هدایت صحیح تیغ اره نواری در قطعه کار خواهند شد. این عدم هدایت صحیح می تواند باعث تغییر فرم و تابیدگی تیغ اره نواری گردد. برای حل این مشکل حتماً از سالم بودن تنگستن کارباید بازوهای راهنما اطمینان حاصل نمائید. و در صورت نیاز نسبت به تعویض و یا فیلر آن اقدام نمائید.

۵ – بالانس نبودن فلکه های دستگاه اره نواری نیز یکی از مهمترین عامل های تغییر فرم تیغ اره نواری می باشد. در صورتی فلکه های دستگاه اره نواری هم راستای یکدیگر نباشند. و بدرستی تنظیم نشده باشند. حتماً با تغییر فرم و تابیدگی بدنه تیغ اره نواری مواجه خواهید شد. برای حل این مشکل حتماً هنگام نصب تیغ اره نواری جدید از بالانس بودن فلکه های نسبت به یکدیگر اطمینان حاصل نمائید.

 

ماشین سازی صفائی

مستبرتابابربررفع عیوب تیغ اره نواری

 ماشین سازی صفائی از لحاظ کیفیت محصولات تولیدی ، میزان فروش و خدمات پس از فروش یکی از موفق ترین تولید کننده ها در ایران میباشد . تولیدات ماشین سازی صفائی شامل انواع دستگاه اره نواری برقی برای برش قطعات مختلف فلزی و فولادی از ۲۳۰ تا ۲۱۰۰ میلیمتر با امکانات زاویه بر نیمه اتوماتیک.  دستگاه تمام اتوماتیک گیره دستی و گیره هیدرولیک ، دستگاه تمام اتوماتیک میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره کلیک نمایید .


دستگاه اره نواری

رفع عیوب تیغ اره نواری

فروش تیغ اره نواری

پست های مرتبط