مشاهده همه 3 نتیجه

دستگاه اره نواری MSS 1250

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک و قدرتمند صفایی
ابعاد دستگاه :1600 * 3800 * 5000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 1250 و چهارگوش 1250 * 1250 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 54 * 11500 میلیمتر
موتور:دو موتور 4 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :8580 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSHOB 550

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک بندیل بر
ابعاد دستگاه :2000 * 2200 * 3000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 550 و چهار گوش 550 * 600 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 41 * 6300 میلیمتر
موتور:موتور 4 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز 380 ولت
وزن دستگاه :2800 کیلوگرم

دستگاه اره نواری MSSOH 550

نوع دستگاه :اره نواری اتوماتیک ماشین سازی صفایی
ابعاد دستگاه :1000 * 2200 * 3000 سانتیمتر
ابعاد برش :تا قطر 550 * 550 سانتیمتر
تیغه اره :1.3 * 41 * 6300 میلیمتر
موتور:موتور 4 کیلو وات
گیربکس :تیپ مکعبی
ولتاژ :سه فاز380 ولت
وزن دستگاه :2300 کیلوگرم